KoPPeling

STORM-aanpak

STORM-aanpak biedt een regionale ketenaanpak om jongeren met een verhoogd risico op depressie vroegtijdig op te sporen en laagdrempelig te begeleiden en indien nodig te behandelen. Het project is er om somberheidsklachten bij middelbare scholieren op tijd te signaleren en aan te pakken. Met als doel om depressie en zelfdoding onder jongeren te voorkomen, maar ook om de ontwikkeling van veerkracht, positief zelfbeeld en weerbaarheid van jongeren te stimuleren en hen daarmee te beschermen tegen mentale klachten en de gevolgen daarvan.

In het schooljaar 2023-2024 zijn GGD Groningen, Accare en Jonx (Lentis), onder de vlag van Mentaal Gezond Groningen, begonnen met de implementatie op vijf verschillende scholen. De volgende scholen zijn gestart in september 2023:

  • De Lindenborg, Leek
  • Ubbo Emmius Stationslaan, Stadskanaal
  • Praedinius Gymnasium, Groningen
  • Noorderpoort, locaties Winschoten en Verlengde Visserstraat Groningen
  • Alfa -college Sport & Bewegen, Groningen

Meer weten? Lees hier ons artikel over de start van STORM-aanpak in de provincie Groningen.