Selecteer een pagina

Projecten

STORM-aanpak

STORM biedt een regionale ketenaanpak om jongeren met een verhoogd risico op depressie vroegtijdig op te sporen en laagdrempelig te begeleiden en indien nodig te behandelen. Het project is er om somberheidsklachten bij middelbare scholieren op tijd te signaleren en aan te pakken. Met als doel om depressie en zelfdoding onder jongeren te voorkomen, maar ook om de ontwikkeling van veerkracht, positief zelfbeeld en weerbaarheid van jongeren te stimuleren en hen daarmee te beschermen tegen mentale klachten en de gevolgen daarvan.

KoPPeling

Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) nemen thuis vaak de zorg over van ouders. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat 66% deze KOPP-kinderen later zelf ook een psychische aandoening ontwikkelt. Het doel van de interventie KOPPeling is om te proberen, om samen met een maatschappelijk werker en het sociaal wijkteam, het sociale netwerk van het gezin in te schakelen.
Op deze manier wordt het kind minder belast en kan het sociale netwerk de zorg van het kind kan overnemen.
Het kind kan dan weer gewoon kind zijn.

Move aHead

Veel studenten met psychische problemen ervaren ook cognitieve problemen, zoals problemen met plannen, taakinitiatie (uitstelgedrag), organiseren en concentreren. Deze cognitieve functies zijn cruciaal voor het succesvol doorlopen van een opleiding. Doorgaans vinden studenten het makkelijker om ondersteuning voor cognitieve problemen te vragen dan voor -meer gestigmatiseerde- psychische problemen. De Move aHead-interventie is een cognitieve training waarmee studenten ‘op maat’ strategieën leren om de cognitieve functies waar zij moeite mee hebben te verbeteren. Hiermee worden studenten enerzijds geholpen met het verminderen van hun cognitieve studiegerelateerde belemmeringen en anderzijds met het verminderen van hun psychische klachten.

Doe mee!

Staat jouw interventie hier straks ook tussen? We horen graag aan welke initiatieven jij werkt!

STORM-aanpak

STORM biedt een regionale ketenaanpak om jongeren met een verhoogd risico op depressie vroegtijdig op te sporen en laagdrempelig te begeleiden en indien nodig te behandelen. Het project is er om somberheidsklachten bij middelbare scholieren op tijd te signaleren en aan te pakken. Met als doel om depressie en zelfdoding onder jongeren te voorkomen, maar ook om de ontwikkeling van veerkracht, positief zelfbeeld en weerbaarheid van jongeren te stimuleren en hen daarmee te beschermen tegen mentale klachten en de gevolgen daarvan.

KoPPeling

Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) nemen thuis vaak de zorg over van ouders. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat 66% deze KOPP-kinderen later zelf ook een psychische aandoening ontwikkelt. Het doel van de interventie KOPPeling is om te proberen, om samen met een maatschappelijk werker en het sociaal wijkteam, het sociale netwerk van het gezin in te schakelen.
Op deze manier wordt het kind minder belast en kan het sociale netwerk de zorg van het kind kan overnemen.
Het kind kan dan weer gewoon kind zijn.

Move aHead

Veel studenten met psychische problemen ervaren ook cognitieve problemen, zoals problemen met plannen, taakinitiatie (uitstelgedrag), organiseren en concentreren. Deze cognitieve functies zijn cruciaal voor het succesvol doorlopen van een opleiding. Doorgaans vinden studenten het makkelijker om ondersteuning voor cognitieve problemen te vragen dan voor -meer gestigmatiseerde- psychische problemen. De Move aHead-interventie is een cognitieve training waarmee studenten ‘op maat’ strategieën leren om de cognitieve functies waar zij moeite mee hebben te verbeteren. Hiermee worden studenten enerzijds geholpen met het verminderen van hun cognitieve studiegerelateerde belemmeringen en anderzijds met het verminderen van hun psychische klachten.

Doe mee!

Staat jouw interventie hier straks ook tussen? We horen graag aan welke initiatieven jij werkt!