Over ons

Over ons

Over ons

Versterking van mentale gezondheid in Groningen: Het platform Mentaal Gezond Groningen

Bij Mentaal Gezond Groningen streven we ernaar om de mentale gezondheid van inwoners in de provincie Groningen te versterken. We richten ons in eerste instantie op de preventie van mentale klachten. Onze visie gaat verder dan het simpelweg oplossen van mentale problemen; ons streven is om mentale problemen bij voorbaat te voorkomen. Als dat niet haalbaar blijkt, zetten we in op vroegtijdige opsporing zodat de juiste begeleiding of behandeling tijdig kan worden ingezet. Dit vraagt om een uitgebreide, langlopende en maatschappelijk-brede preventie aanpak.

Daarnaast vinden we het belangrijk om maatschappelijke factoren aan te pakken die een rol spelen in het ontstaan van psychische aandoeningen. Denk hierbij aan armoede, stigmatisering, onveiligheid, slechte woonomstandigheden, sociale isolatie en uitsluiting.

Het platform Mentaal Gezond Groningen fungeert als een verbindende schakel. We werken nauw samen met verschillende partners om daadwerkelijke verandering teweeg te brengen. Toegankelijkheid, laagdrempeligheid en een geïntegreerd hulpaanbod zijn hierbij essentieel. Momenteel zijn we bezig met het opzetten van een preventie leernetwerk en ondersteunen we drie preventieve interventies: STORM, KoPPeling en Move aHead. Deze stappen vormen een goede basis voor het verbeteren van de mentale gezondheid van Groningers.

Onze 10-jarige ambitie

Bij Mentaal Gezond Groningen hebben we een heldere visie voor de komende 10 jaar: het verminderen van de instroom in de GGZ met 10%. Dit willen we realiseren door het creëren van een levendig en domein overstijgend leernetwerk waar GGZ-professionals, verwijzers, gemeentelijke instanties, welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, wetenschappers en clientvertegenwoordigers samenkomen en kennis delen.

Daarnaast verbinden en investeren we in (nieuwe) preventie-initiatieven en -netwerken. We monitoren initiatieven aan de hand van goede data-infrastructuur en blijven voortdurend nieuwe inzichten vergaren over wat effectief werkt. Dit alles met één centrale focus, namelijk het welzijn van de individuele Groninger.

MGG
MGG

Onze 10-jarige ambitie

Bij Mentaal Gezond Groningen hebben we een heldere visie voor de komende 10 jaar: het verminderen van de instroom in de GGZ met 10%. Dit willen we realiseren door het creëren van een levendig en domein overstijgend leernetwerk waar GGZ-professionals, verwijzers, gemeentelijke instanties, welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, wetenschappers en clientvertegenwoordigers samenkomen en kennis delen.

Daarnaast verbinden en investeren we in (nieuwe) preventie-initiatieven en -netwerken. We monitoren initiatieven aan de hand van goede data-infrastructuur en blijven voortdurend nieuwe inzichten vergaren over wat effectief werkt. Dit alles met één centrale focus, namelijk het welzijn van de individuele Groninger.

Mentaal Gezond Groningen is tot stand gekomen dankzij een subsidie van het Nationaal Programma Groningen.

pog

We sluiten aan bij grotere bewegingen in onze regio, zoals het Gezond Groningen

Mentaal Gezond Groningen is tot stand gekomen dankzij een subsidie van het Nationaal Programma Groningen.

pog

We sluiten aan bij grotere bewegingen in onze regio, zoals het Gezond Groningen

MGG

De eerste twee jaar: Versterking van preventie en nieuwe samenwerking

Momenteel zijn we druk bezig met het opzetten van een provinciaal preventie-leernetwerk. Waarbij we ons de komende twee jaar richten op jongeren. We geloven namelijk sterk dat als we nu in onze jongeren investeren, we een nieuwe generatie kunnen vormen die gezonder opgroeit en meer kansen krijgt. Hier plukken we over 10-15 jaar de vruchten van.

Op dit moment bestaan er talrijke initiatieven gericht op het voorkomen van psychische aandoeningen in de provincie Groningen. Echter, door versnippering en gebrek aan coördinatie blijft de impact in de regio beperkt en spelen deze initiatieven zich vaak alleen op lokaal niveau af. Wij zijn ervan overtuigd dat nauwere samenwerking tussen initiatiefnemers de mogelijkheid biedt om van elkaar te leren en elkaar te verstreken.

Preventieve interventies worden zowel binnen de zorgsector als het sociaal domein ingezet. Daarom is een brede samenwerking en afstemming tussen lokale en regionale partijen volgens ons essentieel. Naast het opstarten van het leernetwerk, zijn we de komende twee jaar ook druk met de implementatie van drie preventieve interventies: Storm, KoPPeLing en Move aHead.

MGG

De eerste twee jaar: Versterking van preventie en nieuwe samenwerking

Momenteel zijn we druk bezig met het opzetten van een provinciaal preventie-leernetwerk. Waarbij we ons de komende twee jaar richten op jongeren. We geloven namelijk sterk dat als we nu in onze jongeren investeren, we een nieuwe generatie kunnen vormen die gezonder opgroeit en meer kansen krijgt. Hier plukken we over 10-15 jaar de vruchten van.

Op dit moment bestaan er talrijke initiatieven gericht op het voorkomen van psychische aandoeningen in de provincie Groningen. Echter, door versnippering en gebrek aan coördinatie blijft de impact in de regio beperkt en spelen deze initiatieven zich vaak alleen op lokaal niveau af. Wij zijn ervan overtuigd dat nauwere samenwerking tussen initiatiefnemers de mogelijkheid biedt om van elkaar te leren en elkaar te verstreken.

Preventieve interventies worden zowel binnen de zorgsector als het sociaal domein ingezet. Daarom is een brede samenwerking en afstemming tussen lokale en regionale partijen volgens ons essentieel. Naast het opstarten van het leernetwerk, zijn we de komende twee jaar ook druk met de implementatie van drie preventieve interventies: Storm, KoPPeLing en Move aHead.

Onze pijlers

Preventie

Preventie

Wij geloven sterk in de kracht en noodzaak van preventie. In onze regio groeit de vraag naar GGZ-zorg en tegelijkertijd wordt het vinden van gekwalificeerd personeel steeds uitdagender. Om de beschikbaarheid en toegankelijkheid onze zorg te waarborgen, is het essentieel om niet alleen de efficiëntie en effectiviteit van de zorg te verbeteren, maar moeten we ook inzetten op gezond blijven.

Daarbij past een preventieve aanpak die bestaat uit universele, selectieve en geïndiceerde en terugvalpreventie. Wij geloven dat we hiermee Groningers mentaal gezond houden en de houdbaarheid van de gezondheidszorg verbeteren.

Meer weten over waarom wij preventie belangrijk vinden? Lees het hier.

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid en preventie gaan volgens ons hand in hand. Ze vullen elkaar niet alleen aan, maar versterken elkaar ook. Het gedachtengoed van positieve gezondheid zorgt voor een bredere kijk op gezondheid. Hierbij gaat de aandacht niet alleen naar ziekte, maar ook naar de veerkracht van mensen en wat hun leven betekenisvol maakt.

Wij geloven sterk dat wanneer positieve gezondheid als uitgangspunt wordt genomen, er ruimte ontstaat voor andere gesprekken die tot verrassende uitkomsten kunnen leiden. Het is om deze reden dat wij ons aansluiten bij deze visie.

Wetenschap

Wetenschap

Vanuit de wetenschap is er al veel bekend over effectieve (preventieve) interventies. Deze inzichten zijn nog niet altijd breed beschikbaar in de praktijk. Ons doel is om deze kennis te bundelen en te delen, zodat professionals eenvoudiger kunnen bijdragen aan een mentaal gezond Groningen.

Daarnaast willen we nog beter inzicht krijgen in wat werkt in preventie en voor wie. Daarom nodigt Mentaal Gezond Groningen de wetenschap uit voor verder onderzoek naar kwaliteit en effectiviteit van (preventieve) interventies.

Ben je geïnteresseerd in bestaand of eerder uitgevoerd onderzoek? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.