Op woensdag 5 juni 2024 wordt de indrukwekkende buitententoonstelling ‘KIND VAN’ van stichting Open mind geopend bij de bibliotheek in Ter Apel. Dit bijzondere evenement vindt plaats tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger (1-7 juni) en is een initiatief van Mentaal Gezond Groningen en KOPPeling, in samenwerking met de Gemeente Westerwolde. Het doel is om meer aandacht te vragen voor kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP).

Wat is KOPPeling?
KOPPeling is een project dat zich richt op het ondersteunen van kinderen van ouders met psychische problemen. Deze kinderen, ook wel KOPP-kinderen genoemd, dragen vaak een zware verantwoordelijkheid en kunnen hierdoor in hun ontwikkeling belemmerd worden. Ze hebben te maken met veel stress en zorgen, wat een grote impact kan hebben op hun dagelijkse leven en toekomstperspectieven.

KOPPeling biedt deze kinderen de nodige ondersteuning om hen te helpen deelnemen aan het sociaal-maatschappelijke leven. Door middel van diverse programma’s en initiatieven stimuleert KOPPeling de kinderen om zich te ontwikkelen, hun talenten te ontdekken en een gezonde balans te vinden tussen de zorg voor hun ouders en hun eigen leven.

De buitententoonstelling KIND VAN
Met de buitententoonstelling ‘KIND VAN’ willen we meer bewustzijn creëren voor de uitdagingen waarmee KOPP-kinderen dagelijks worden geconfronteerd. Daarnaast willen we de betrokkenheid van de gemeenschap vergroten. Het is belangrijk dat er meer begrip en steun komt voor deze kinderen, zodat zij zich gesteund voelen en de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen.

De tentoonstelling biedt de kans om inzicht te krijgen in de wereld van KOPP-kinderen en de belangrijke rol die projecten zoals KOPPeling spelen in hun leven. De tentoonstelling is te zien tot en met 24 juni.

Je bent uitgenodigd!
We nodigen iedereen uit om op woensdag 5 juni 2024 aanwezig te zijn bij de opening van de buitententoonstelling ‘KIND VAN’. Naast de opening van de buitententoonstelling, ondertekenen we ook het KOPPvevant met betrokkenen. Met dit convenant willen we meer aandacht vragen voor KOPP in onze regio. Ook lanceert Daisz een rap speciaal geschreven voor KOPP. Zie voor meer informatie de uitnodiging hieronder.

Ben jij er volgende week woensdag bij om samen met ons deze belangrijke kwestie onder de aandacht te brengen? We kijken uit naar je komst!