Dit jaar zijn we gestart met een pilot van de KOPPeling-module, deze module is bedoeld voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen. We hebben goed nieuws: sinds half november kunnen de eerste gezinnen zich aanmelden!

Wat is KOPPeling?
De KOPPeling-methodiek is een korte module die als aanvulling bovenop de reguliere GGZ behandeling wordt aangeboden. In gezinnen waar één of beide ouders te kampen hebben met psychiatrische klachten, draagt een kind (vaak) een groot deel van de verantwoordelijkheden. Door het inzetten van een sociaal netwerk rond het kind, kunnen deze verantwoordelijkheden gedeeld worden in het sociale systeem en eventueel ondersteund worden met externe hulp. Ons doel is om de verantwoordelijkheden bij kinderen weg te nemen, zodat ze weer tijd en ruimte hebben om met vrienden af te spreken, muziek en theater kunnen maken, en aan sport kunnen doen. Kortom: om ze weer kind te laten zijn!

De pilotmodule is een initiatief van WIJ Groningen, UMCG UCP , Kinnik en Accare. KOPPeling maakt deel uit van een wetenschappelijk onderzoek dat wordt gefinancierd door ZonMW en Mentaal Gezond Groningen.

Status van het project
We hebben de onderzoeksfase van het project bereikt. Dit betekent dat een grotere groep cliënten nu de mogelijkheid heeft om aan het project deel te nemen. Op 20 oktober vond de aftrap plaats, waarbij ongeveer 20 zorgverleners van UCP, Lentis, Kinnik, WIJ Groningen en Accare aanwezig waren.

Op 24 november staat de training over de methodiek gepland en de eerste gezinnen staan al klaar om te beginnen! Wil je als professional ook deelnemen aan de training? Geef je dan op via deze link. We kijken uit naar de volgende stap in dit belangrijke project!

Wil je meer informatie? Of heb je vragen? Dan kun je via de mail contact opnemen met Laurence Reinders, projectleider van KOPPeling.