Programma

Op 23 mei vierden we een jaar Mentaal Gezond Groningen met een inspirerende bijeenkomst in De Rietschans in Haren. Met meer dan 150 zorgprofessionals, beleidsmakers, bestuurders en wetenschappers vroegen we aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren en jongvolwassenen in onze regio. De dag begon met een warm welkom van onze dagvoorzitter Robert Schoevers. Hierna ging hij in gesprek met Tjeerd van Dekken, Gedeputeerde van de Provincie Groningen, en Johan Brongers, directeur-bestuurder van Tinten. Frederike Jörg, Programmadirecteur van Mentaal Gezond Groningen, gaf een terugblik op één jaar Mentaal Gezond Groningen en presenteerde inspirerende plannen voor de toekomst. Een bijzonder moment tijdens de bijeenkomst was de vertoning van twee indrukwekkende video’s waarin jongeren hun persoonlijke verhalen deelden over mentale gezondheid en vertelden wat zij nodig hebben om mentaal gezond te blijven. Robert Schoevers, Hoogleraar en afdelingshoofd Psychiatrie, deelde vervolgens de laatste wetenschappelijke inzichten over de preventie van mentale gezondheidsproblemen. Zijn bevindingen gaven ons duidelijke richtlijnen voor onze toekomstige activiteiten en benadrukten het belang van samenwerking tussen wetenschap, praktijk, beleid en eindgebruikers bij dit thema.

Solution Rooms

Maar hoe kunnen we nu en in de toekomst mentale gezondheidsproblemen voorkomen? Het vinden van een sluitend antwoord op deze vraag is complex. Daarom gingen de deelnemers aan de slag in de Solution Rooms om de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden te bespreken en oplossingen te vinden. Deze interactieve sessies boden een platform om samen te verkennen hoe we de preventie van mentale problemen kunnen verbeteren. In vijf verschillende groepen deelden we onze expertise en ervaringen en zochten we naar gezamenlijke oplossingen.

Inzichten uit de Solution Rooms

In de sessie “Mentale Gezondheid in Onderzoek” bespraken Erik Meij (CMO STAMM) en Janneke Koerts (Aletta Jacobs School of Public Health), de impact van generatiearmoede en schulden op mentale gezondheid. De deelnemers discussieerden over hoe deze vicieuze cirkel te doorbreken, met oplossingen zoals het aanpakken van stigma, verhogen van het sociaal minimum en verbeteren van samenwerking om zorg op de juiste plek te bieden. De nadruk lag op maatwerk en het gesprek aangaan over individuele behoeften.

Tijdens de sessie “Mentale Gezondheid in het Vervolgonderwijs” werd gewerkt aan manieren om jongvolwassenen beter te ondersteunen. De sessie, geleid door Hanzehogeschool, de gemeente Groningen en het Akkoord van Groningen, inspireerde deelnemers om praktische ideeën te ontwikkelen, zoals een tweedaags festival voor mentale gezondheid en een digitaal platform voor samenwerking. Het belang van ontmoeting, toegankelijke informatie en jongerenbetrokkenheid werd benadrukt.

In de sessie “Mentale gezondheid in cijfers’’ gingen de deelnemers aan de slag met gegevens uit twee Groninger gemeenten: Oldambt en Groningen, na een korte uitleg over de Datawerkplaats Drenthe. Met behulp van de eerste stap van het design thinking proces (empathizing, oftewel je verplaatsen in de doelgroep) probeerden ze de gepresenteerde data te interpreteren. De gegevens toonden aan dat inwoners van beide gemeenten een verhoogde kans op angst en depressie hebben. Maar wat ligt hieraan ten grondslag? Zijn de oorzaken dezelfde of spelen er verschillende factoren in elke gemeente? Deze aanpak, eerder toegepast op de Greenwise Campus in Drenthe, leverde waardevolle inzichten op.

In de sessie “Mentale Gezondheid in je Omgeving” kwam De Checkers aan bod, een  online tool van MindUs die volwassenen leert hoe zij jongeren met mentale problemen kunnen ondersteunen. In Groningen heeft zelfs 50% van de jongeren mentale klachten. MindUs ontdekte dat 53% van de jongeren steun van hun omgeving wil, maar 40% van de volwassenen vindt dit moeilijk. De Checkers biedt een e-learning met drie modules die volwassenen leren signaleren, luisteren en doorverwijzen zonder oordeel of advies. Deelnemers waren enthousiast over de tool en benadrukten het belang van interpersoonlijk contact en laagdrempelige ondersteuning in de buurt. Klik hier voor de online tool.

Isabel Gosselt en Sabien Dekkers van het Trimbos Instituut leidden de sessie “Mentale Gezondheid in Beleid“, waarin de vier bouwstenen van effectief mentaal gezondheidsbeleid werden toegelicht. De preventiematrix werd geïntroduceerd om inzicht te krijgen in preventieve activiteiten en interventies in de regio. Deelnemers vulden elkaar goed aan en spraken af om samen de knelpunten in het beleid op te lossen. De oproep was duidelijk: we hebben elkaar nodig om een mentaal gezonde samenleving te bevorderen.

We willen alle deelnemers hartelijk bedanken voor hun aanwezigheid en waardevolle bijdragen. Samen blijven we werken aan een mentaal gezonde toekomst voor alle jongeren in Groningen!

Media

Wil je een presentatie terugkijken? Je vindt ze hieronder!

Algemene presentatie Mentaal Gezond Groningen

Mentale Gezondheid in Onderzoek

Mentale Gezondheid in het Vervolgonderwijs

Mentale Gezondheid in Cijfers

Mentale Gezondheid in je Omgeving

Mentale Gezondheid in Beleid: Preventiematrix