Het is alweer bijna eind december en zoals gewoonlijk verschijnen de jaarlijkse lijstjes en overzichten over het (bijna) afgesloten jaar. Bij Mentaal Gezond Groningen kijken we met trots terug op ons eerste jaar, waarin we intensief hebben gebouwd aan ons platform, opnieuw in contact zijn gekomen met samenwerkingspartners en de start hebben gemaakt met drie belangrijke interventies.

 

Onze boodschap

Onze boodschap hebben we het afgelopen jaar met trots uitgedragen: “We streven ernaar het aantal ggz-opnames in de komende 10 jaar met 10% te verminderen. Dit doen we door de nadruk te leggen op preventie, samenwerking, vroegtijdige opsporing, tijdige behandeling en het benutten van kennis uit wetenschappelijk onderzoek over wat werkt.”

 

Wat hebben we georganiseer?

Met veel plezier hebben we dit eerste jaar onze boodschap onder de aandacht gebracht via bijeenkomsten en werkbezoeken:

  • Op 11 mei organiseerden we een startbijeenkomst waar we onze 10-jarige ambitie deelden met meer dan 100 deelnemers. In drie deelsessies bespraken we mentale gezondheid thuis, in de buurt en op school.
  • Een hoogtepunt was het werkbezoek van Koningin Máxima in september aan Campus Appingedam. Hier lichtten we de specifieke Groningse situatie toe, en de koningin woonde een deel van de STORM-docententraining bij.
  • We namen deel aan de Publieksacademie Mentale Gezondheid Jongeren met de lezing ‘Veerkracht?’.

Onze betrokkenheid ging verder dan alleen onze organisatie. We droegen bij aan bijeenkomsten in de provincie Groningen en daarbuiten, waar we kennis deelden en meedachten over het verbeteren van de mentale gezondheid in onze regio. Denk hierbij aan de startbijeenkomst inkoop Hoog Specialistische Jeugdhulp, het werkbezoek van de ministeries VWS, OCW en EZ aan Aletta Jacobs School of Public Health en de hackathon Meer Gezonde Jaren.

Een bijzonder moment was onze deelname aan de conferentie van het Global Consortium for Depression Prevention 2023 in Providence, Rhode Island. Hier presenteerden we onze ambitie en aanpak internationaal en als kers op de taart kregen we zelfs de vraag of we de conferentie in 2025 in Groningen willen organiseren vanwege de grote interesse in onze aanpak.

 

Gestart met nieuwe interventies!

In 2023 zijn we gestart met twee belangrijke interventies:

  1. STORM-aanpak: Deze regionale ketenaanpak helpt om jongeren met een verhoogd risico op depressie vroegtijdig op te sporen en laagdrempelig te begeleiden. Sinds dit schooljaar zijn we actief op vijf scholen, waar inmiddels de eerste mentorlessen zijn gegeven.
  2. Ook KOPPeling is van start gegaan. Het doel van deze interventie is om kinderen van ouders met psychische problemen te ontlasten door het sociaal netwerk van het gezin in te zetten. We zijn gestart met het ontwikkelen van een e-learning over KOPP (Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen) in samenwerking met de Hanzehogeschool, Trimbos, UCP en Accare.

In de loop van het jaar voegde zich nog een derde interventie bij ons platform: Move aHead. Dit initiatief is gericht op het ondersteunen van onderwijsprofessionals bij het begeleiden van studenten met psychische en cognitieve problemen in het hoger onderwijs.

Daarnaast zijn we nieuwe samenwerkingen aangegaan met onder andere het Meerjarenprogramma voor Psychisch Kwetsbare Personen en Gezond Groningen, waar wordt gewerkt aan een regioplan Mentale Gezondheid. Samen met onze partners kijken we uit naar een gezamenlijke inzet voor een Mentaal Gezond Groningen in 2024.

Bedankt aan iedereen die heeft bijgedragen aan dit succesvolle jaar, en we kijken uit naar een voortzetting van onze gezamenlijke inspanningen in het komende jaar!