Move aHead

Veel studenten met psychische problemen ervaren ook cognitieve problemen, zoals problemen met plannen, taakinitiatie (uitstelgedrag), organiseren en concentreren. Deze cognitieve functies zijn cruciaal voor het succesvol doorlopen van een opleiding. Doorgaans vinden studenten het makkelijker om ondersteuning voor cognitieve problemen te vragen dan voor -meer gestigmatiseerde- psychische problemen. De Move aHead-interventie is een cognitieve training waarmee studenten ‘op maat’ strategieën leren om de cognitieve functies waar zij moeite mee hebben te verbeteren. Hiermee worden studenten enerzijds geholpen met het verminderen van hun cognitieve studiegerelateerde belemmeringen en anderzijds met het verminderen van hun psychische klachten.