KoPPeling

KoPPeling

Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) nemen thuis vaak de zorg over van ouders. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat 66% deze KOPP-kinderen later zelf ook een psychische aandoening ontwikkelt. Het doel van de interventie KOPPeling is om te proberen, om samen met een maatschappelijk werker en het sociaal wijkteam, het sociale netwerk van het gezin in te schakelen. Op deze manier wordt het kind minder belast en kan het sociale netwerk de zorg van het kind kan overnemen. Het kind kan dan weer gewoon kind zijn.

KOPPeling is een module die wordt aangeboden bovenop de reguliere GGZ behandeling. Deze pilotmodule is een initiatief van WIJ Groningen, UMCG UCP, Kinnik en Accare. Het is een onderdeel van een wetenschappelijk onderzoek dat wordt gefinancierd door ZonMW en Mentaal Gezond Groningen. Meer weten? Lees ons nieuwsbericht hier.